Tài nguyên dạy học

Đọc báo

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Phạm Thị huyền
 • THI GIẢI TOÁN QUA

  violympic

  ke hoach uy ban kiem tra cong doan co so

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Thanh
  Ngày gửi: 20h:59' 06-04-2013
  Dung lượng: 182.0 KB
  Số lượt tải: 1935
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD HUYỆN HƯƠNG SƠN
  cđ CS trường thcs sơn lĩnh
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Sơn Lĩnh, ngày 25 tháng 9 năm 2012
  
  
  KẾ HOẠCH
  THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  TRƯỜNG thcs sơn lĩnh
  NĂM HỌC 2012 - 2013
  Căn cứ:
  - Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  - Luật Tổ chức Công đoàn Việt Nam;
  - Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục Hương Sơn;
  - Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS Sơn Lĩnh
  Nay Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường THCS Sơn Lĩnh, đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2012 - 2013 như sau:
  I. MỤC TIÊU CHUNG:
  - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy các hoạt động công đoàn.
  - Tập trung giám sát về việc thực hiện tài chính Công đoàn
  - Kiểm tra về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam của ĐVCĐ
  - Tạo được sự chuyển biến tích cực của công tác công đoàn cơ sở
  II. MỤC TIÊU KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỤ THỂ:
  1. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  2. Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách của các chức năng CĐCS
  3. Giám sát về việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của ĐVCĐ.
  4. Giám sát về việc thực hiện thu, chi kinh phí công đoàn cơ sở.
  5. Giám sát về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động công đoàn cơ sở.
  6. Giám sát các hoạt động của Tổ công đoàn, Ban nữ công, Tổ tài vụ công đoàn.
  7. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hợp pháp của ĐVCĐ.
  III. NHỮNG GIẢI PHÁP:
  - Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ đoàn viên công đoàn ; đồng thời tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để có hướng giải quyết thích đáng cho ĐVCĐ.
  - Cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của ĐVCĐ.
  - Tiếp nhận những đơn thư khiếu nại, tố cáo của ĐVCĐ hay của bộ phận công đoàn ; đồng thời đề xuất với Ban chấp hành công đoàn cơ sở xử lý.
  IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:


  THỜI GIAN
  
  NỘI DUNG KIỂM TRA
  
  
  THÁNG 9
  - Kiểm tra việc Thành lập các chức năng CĐCS sau khi Đại hội.
  - Kiểm tra về việc phát động thi đua và đăng ký thi đua đầu năm.
  
  
  THÁNG 10
  - Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  - Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách của các chức năng Công đoàn cơ sở.
  
  
  THÁNG 11
  - Giám sát việc sử dụng tài chính, tài sản công đoàn
  - Giám sát việc khiếu nại, tố cáo (nếu có)
  
  
  THÁNG 12
  - Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hợp pháp của ĐVCĐ.
  - Giám sát việc xét thi đua cuối học kỳ I
  
  
  THÁNG 1
  - Giám sát các hoạt động của Tổ công đoàn, Ban nữ công.
  - Giám sát việc giái quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)
  
  

  THÁNG 2
  - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ Bảo hiểm của ĐVCĐ
  - Tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)
  - Kiểm tra tài chính công đoàn.
  
  

  THÁNG 3
  - Giám sát việc thực hiện các hoạt động phong trào của Công đoàn nhân các ngày lễ lớn.
  - Kiểm tra về việc thực hiện các cuộc vận động do Ngành phát động.
  - Giám sát hoạt động phong trào của Ban nữ công CĐCS.
  
  
  THÁNG 4
  - Kiểm tra tài sản công đoàn.
  - Kiểm tra việc mua sắm và sử dụng tài sản công đoàn.
  
  

  THÁNG 5
  - Kiểm tra công tác tuyên truyền của Tổ công đoàn.
  - Kiểm tra việc sơ, tổng kết thi đua.
  - Kiểm tra việc thực hiện thu, chi cũng như công tác quyết toán kinh phí công đoàn.
  - Giám sát việc giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo (nếu có)
  
  
  Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường THCS Sơn Lĩnh năm học 2012 - 2013.Đề nghị các chức năng Công đoàn cơ sở nghiên cứu và quán triệt thực hiện theo kế hoạch.

  DUYỆT CỦA BCH CĐCS
  CHỦ TỊCH  Phạm Công Hoàng
  TM. UBKT
   
  Gửi ý kiến